Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 888/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2019-10-04

Sygn. akt II K 888/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4 października 2019 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny w składzie:

Przewodnicząca Sędzia Wojciech Grzebień

Protokolant Karolina Bujko - Rodzińska

po rozpoznaniu w dniu 4 października 2019 r.

sprawy N. P.

córki R. i J. zd. M.

urodzonej (...) w K.

oskarżonej o to, że:

W okresie do 6 października 2018 roku w K., województwa (...), znęcała się nad swoim zwierzęciem poprzez przetrzymywanie psa rasy yorkshire terrier bez dostępu do wody i pożywienia oraz bez ochrony przed warunkami atmosferycznymi przy stanie zdrowia zagrażającemu jego życiu,

to jest o czyn z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt

I.  Oskarżoną N. P. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 35 ust. 1a Ustawy o ochronie zwierząt i za to na podstawie art. 35 ust. 1a Ustawy o ochronie zwierząt wymierza jej karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k. w związku z art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności w stosunku do tej oskarżonej warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata;

III.  na podstawie art. 35 ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa i przekazanie do właściwego schroniska dla zwierząt w J. psa yorkshire terier o imieniu L.;

IV.  na podstawie art. 35 ust. 5 Ustawy o ochronie zwierząt orzeka od oskarżonej N. P. na rzecz Towarzystwa (...) Oddział w J. nawiązkę w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych;

V.  na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od tej oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 110 złotych, w tym 60 złotych tytułem opłaty.

Sygn. akt II K 888/19

UZASADNIENIE

W wyniku przewodu sądowego ustalono następujący stan faktyczny. Oskarżona N. P. od pewnego czasu posiadała psa rasy yorkshire terier, który znajdował się na terenie posesji w K. przy ul. (...). Pies wabi się L.. Oskarżona od nieustalonego okresu czasu, do dnia 6.10.2018r. trzymała tego psa z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Pies biegał po zamkniętym podwórzu. Nie miał dostępu do wody i pokarmu, nie miał też żadnej ochrony przed warunkami atmosferycznymi (deszcz, słońce itp.). Pies był wyczerpany, na całym ciele miał żywe, sączące się rany. Gołym okiem widoczne był pasożyty na skórze. Pies ten był mocno wychudzony. Okoliczności te stwierdzili świadkowie: K. K. i K. P. z D. w J..

Dowód:

- zeznania świadka K. K. k. 19-20, K. P. k. 35-36

- wyjaśnienia oskarżonej N. P. k. 39-40.

Fakty te zostały stwierdzone przez w/w świadków w dniu 06.10.2018r, po uzyskaniu anonimowej informacji w dniu 03.10.2018r.

Dowód:

- zeznania świadka K. K. k. 19-20.

Oskarżona N. P. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Wyjaśniła, że rzeczywiście zaniedbała swoje obowiązki w zakresie opieki nad psem o imieniu L.. Powołuje się przy tym na nadmierne obowiązki jako pracującej matki. Składając w/w wyjaśnienia złożyła też oświadczenie w przedmiocie dobrowolnego poddania się karze (jak w złożonym wniosku Prokuratora).

Sąd stwierdził co następuje; w świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonej przyznającej się do zarzucanego jej czynu. Za jej sprawstwem przemawiają inne zebrane w sprawie dowody, a w tym zeznania obiektywnych świadków K. K. i K. P.. Świadkowie ci są w pełni wiarygodni w oczach Sądu. W tej sprawie brak jest podstaw do kwestionowania ich rzetelności i prawdomówności. To samo wynika z występujących w sprawie dowodów z dokumentów. W świetle wszystkich w/w dowodów i okoliczności Sąd uznał, że sprawstwo i wina N. P. w zakresie zarzucanego jej czynu nie budzą wątpliwości.

Oskarżona N. P. działaniem swoim wyczerpała ustawowe znamiona przestępstwa z art. 35 ustęp 1 ustawy o ochronie zwierząt. Od nieustalonej daty bowiem, do dnia 06.10.2018r w K., województwa (...), znęcała się nad swoim zwierzęciem poprzez przetrzymywanie psa rasy yorkshire terier bez dostępu do wody i pożywienia oraz bez ochrony przed warunkami atmosferycznymi przy stanie zdrowia zagrażającemu jego życiu.

Jako okoliczności obciążające dla N. P. Sąd uwzględnił wysoki stopień szkodliwości społecznej zarzucanego jej czynu, przejawiający się nagminnością tego rodzaju czynów tak na tutejszym terenie jak i w skali całego kraju. Jako okoliczności łagodzące Sąd uwzględnił przyznanie się do zarzucanego czynu przez oskarżoną oraz to, że ma ona na utrzymaniu małoletnie dziecko. Mając na względzie wszystkie powyższe okoliczności Sąd uznał, że właściwą karą dla tej oskarżonej będzie kara 2 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata (kara uzgodniona w trybie dpo z Prokuratorem, którą Sąd uznał za słuszną). Biorąc bowiem pod uwagę okoliczności sprawy, a w tym niekaralność sądową oskarżonej , przyjął Sąd, że sprawczyni ta nie naruszy już w przyszłości porządku prawnego, a w szczególności, że nie popełni już przestępstwa.

W oparciu o przepis art. 35 ustęp 1 ustawy o ochronie zwierząt (w trybie dpo) Sąd orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa przedmiotowego psa L. i przekazanie go do właściwego Schroniska dla Zwierząt w oparciu o przepis art. 35 ustęp 5 ustawy o ochronie zwierząt (również w trybie dpo). Sąd orzekł od oskarżonej na rzecz Towarzystwa (...) w J. kwotę 1000 zł. Kara i środki karne wyżej wymienione spełnią swoją właściwą rolę społeczną. Orzeczenie o kosztach Sąd wydał w oparciu o przepis art. 627 kpk.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grzegorz Kosowski
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Wojciech Grzebień
Data wytworzenia informacji: