Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 344/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2013-02-22

II Ca 1440/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa sprzedaży wierzytelności, abonent, kara umowna, pierwotny wierzyciel, dłużnik, nabycie wierzytelności, umowa przelewu, wydruk, zapłata ceny, umowa o świadczenie usługi, załącznik do umowy cesji, wyciąg z listy, zbywca, przelew wierzytelności, nabywca, postępowanie uproszczone, strona powodowa, treść umowy sprzedaży wierzytelności, legitymacja
Zobacz»

V GC 510/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 21 stycznia 2014

Data publikacji: 17 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa o świadczenie usługi, załącznik do umowy, faktura, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy przelewu, umowa o świadczenie usługi, cesja wierzytelności, załącznik do umowy, umowa cesji, faktura vat, faktura, wymagalna wierzytelność, elektroniczne postępowanie upominawcze, ustawy mocy, poprawność naliczenia, nota obciążeniowa, podmiot trzeci, umowa zawarta z podmiotem, pozwany
Zobacz»

I C 1898/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 czerwca 2013

Data publikacji: 31 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, pozwany, księga rachunkowa funduszu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, nabycie wierzytelności, konkretny wyciąg, określona wierzytelność, rejestr funduszy inwestycyjnych, pierwotny wierzyciel, przelew wierzytelności, pozwany, cedent, cena sprzedaży, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu, strona powodowa, księga rachunkowa funduszu, osoba działająca w imieniu, opinia biegłego księgowego, operacja
Zobacz»

I C 4189/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 30 stycznia 2018

Data publikacji: 6 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa o świadczenie usługi, załącznik do umowy, umowa sprzedaży wierzytelności, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cedent, wyciąg z elektronicznego załącznika, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, załącznik do umowy cesji, umowa o świadczenie usługi, ewidencja analityczna, umowa przelewu wierzytelności, fakt nabycia wierzytelności, cesja wierzytelności, załącznik do umowy, umowa sprzedaży wierzytelności, faktura i nota obciążeniowa, identyfikator, wierzytelność wobec dłużnika, faktura
Zobacz»

XI C 1555/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2016

Data publikacji: 26 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa abonencka, umowa o świadczenie usługi, abonament, warunek uiszczenia, zawiadomienie o cesji wierzytelności, wyrok zaoczny, ogólny warunek umowy, przelew, forma papierowa, legitymacja procesowa, wykaz wierzytelności, faktura, faktura korygująca, przejście uprawnienia, rzeczywisty stan, internet bezprzewodowy, strona powodowa w świetle, zakupiona wierzytelność
Zobacz»

I C 1740/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2018

Data publikacji: 20 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszu, pozew, załącznik do umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszu, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, ewidencja analityczna, skutek umowy przelewu wierzytelności, przedmiot przelewu, dokonana cesja wierzytelności, pozew, załącznik do umowy, stan dowodów, wyrok zaoczny, forma elektroniczna, istnienie i wysokości, obowiązek spełnienia świadczenia, termin rozprawy, brak umowy sprzedaży, obowiązek udowodnienia twierdzeń
Zobacz»

I C 1337/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 9 stycznia 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszu, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszu, umowa sprzedaży wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, odbitka, autentyczność pochodzenia, przedmiot przelewu, dokument, stan dowodów, zawiadomienie o cesji wierzytelności, wyciąg z załącznika, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, kserokopia, załącznik, termin rozprawy, wystawca, pozew, przelew wierzytelności, ksero
Zobacz»

I C 604/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 6 czerwca 2016

Data publikacji: 14 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa o świadczenie usługi, należność główna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cedent, dłużnik, księga rachunkowa funduszu, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa o świadczenie usługi, przedawnienie, należność główna, kwota roszczenia, przelew wierzytelności, wyrok zaoczny, cesja, istnienie wierzytelności, bielsko podlaskie, zbywca, strona powodowa, cesjonariusz, pozwany
Zobacz»

I C 988/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 14 listopada 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, wyciąg, załącznik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • zbywca, umowa sprzedaży wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, kwota wpłaty, kserokopia za dokument prywatny, data i numer faktury, wykaz wierzytelności, wezwanie do spłaty, umowa o świadczenie usługi, wyciąg, list dłużników, wpłata dokonana na poczet, istnienie oryginału, wierzytelność na nabywcę, wyciąg z listy, strona powodowa, nazwisko i imię, istnienie wierzytelności, załącznik, wymagalna należność
Zobacz»

VIII C 1192/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 1 lutego 2013

Data publikacji: 29 marca 2013

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, częściowy wykaz wierzytelności, transakcja przelewu wierzytelności, faktycznie istniejąca wierzytelność, podstawa cesji, wierzytelność przysługująca pierwotnie, oświadczenie spółki, konkretna wierzytelność, oświadczenie strony powodowej, upominawczy nakaz zapłaty, łączna wysokość, dokument tożsamości, zbywca wierzytelności, dochodzona suma, nabycie wierzytelności, pismo strony powodowej, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wymagalna wierzytelność, elektroniczne postępowanie upominawcze, cesja wierzytelności
Zobacz»

XI C 1368/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 marca 2015

Data publikacji: 20 maja 2016

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, załącznik do umowy, umowa o świadczenie usługi, wyciąg
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, nabycie wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, list dłużników, wydruk, wyciąg z listy, zbywca, nota obciążeniowa, nośnik, załącznik do umowy, umowa o świadczenie usługi, stopka, warunek uiszczenia, nabywca, wersja elektroniczna, stanowiący załącznik, płyta, wyciąg
Zobacz»

I C 1439/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 14 grudnia 2017

Data publikacji: 16 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszu, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, przedmiot przelewu, ewidencja analityczna, załącznik do umowy, dzień zawarcia umowy, zapis elektroniczny, zestawienie wierzytelności, dokonana cesja wierzytelności, wyrok zaoczny, wierzytelność przysługująca zbywcy, forma zapisów, forma papierowa, umowa kredytów, stan dowodów, pozew
Zobacz»

VI GC 2298/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 26 czerwca 2019

Data publikacji: 7 października 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa sprzedaży wierzytelności, wyciąg, załącznik, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • opłata za internet, usługa dodatkowa, siedziba, wykaz wierzytelności, list dłużników, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa sprzedaży wierzytelności, wyciąg, płyta, załącznik, umowa o świadczenie usługi, numer, wniosek powoda o zobowiązanie, rozprawa sądu, umowa zgodna, wyciąg z listy wierzytelności, przedmiot umowy cesji, przelew, istnienie wierzytelności, nabyta wierzytelność
Zobacz»

I C 53/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszu, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, ewidencja analityczna, forma papierowa, przedmiot przelewu, załącznik do umowy, dokonana cesja wierzytelności, termin rozprawy, umowa przelewu wierzytelności, plik, stan dowodów, wyrok zaoczny, istnienie i wysokości, lista wierzytelności, czynność bankowa, obowiązek spełnienia świadczenia
Zobacz»

I C 3305/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 lipca 2017

Data publikacji: 14 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, wyciąg z załącznika, umowa kredytu gotówkowego, bank, kredytobiorca, nabycie wierzytelności, przelew, kopia, strona powodowa, bankowy tytuł egzekucyjny, załącznik, dokument, podpis, wierzyciel, aneks, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nabywca, sądowa klauzula
Zobacz»

I C 774/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 4 września 2018

Data publikacji: 6 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wierzytelność, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa ramowa, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, przelew wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, istnienie wierzytelności, fakt nabycia wierzytelności, zawiadomienie o cesji wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, umowa o świadczenie usługi, wyrok zaoczny, strona powodowa, termin rozprawy, pozew, kontrola zakresu, porozumienie, dokument księgowy, dokument urzędowy w postępowaniu
Zobacz»

I C 1494/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 30 września 2014

Data publikacji: 23 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wierzytelność, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, należność główna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cedent, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, dłużnik, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, przelew, cesjonariusz, cesja, ewidencja analityczna, wykazanie istnienia wierzytelności, dłużniczka, odpis wyroku zaocznego, umowa o świadczenie usługi, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, należność główna, siedziba, zbywca wierzytelności, dostawca usługi
Zobacz»

I C 1280/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legionowie

Data orzeczenia: 6 lutego 2014

Data publikacji: 25 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, potwierdzenie dokumentów, skuteczne przeniesienie wierzytelności, umowa przelewu, zawarcie pomiędzy powodem, zbyta wierzytelność, wierzytelność zbywcy, pokwitowanie odbioru należności, skuteczny zbycie, ciężar udowodnienia faktów, rozpoznanie sprawy do sądu, zwolnienie z zobowiązania, księga rachunkowa powoda, bank prawa, umowa dłużnika, bank w stosunkach
Zobacz»

I C 1557/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 29 marca 2018

Data publikacji: 5 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa sprzedaży wierzytelności, pozew, umowa o świadczenie usługi, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, termin rozprawy, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, nota odsetkowa, przelew, umowa sprzedaży wierzytelności, pozew, umowa o świadczenie usługi, należność, strona powodowa, badaniu roszczenia, element stosunku zobowiązaniowego, twierdzenie o nabyciu, nabywca, proces o zapłatę należności, nota karna, forma pliku, uzasadniona wątpliwość, domniemanie prawdziwości twierdzeń
Zobacz»

I C 983/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 31 października 2017

Data publikacji: 8 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszu, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, oddział w polsce, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa sprzedaży wierzytelności, ugoda, dzień rozliczenia, załącznik do umowy cesji, ewidencja analityczna, siedziba, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przedmiot przelewu, załącznik do umowy, zapis elektroniczny, dokonana cesja wierzytelności, pozew, wyrok zaoczny, dzień przejścia, wierzytelność przysługująca zbywcy
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Lenda
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Sproch
Data wytworzenia informacji: