Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II W 287/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2019-05-23

Sygn. akt II W 287/19

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 maja 2019 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze - Wydział II Karny

w składzie:

Przewodniczący SSR Wojciech Grzebień

Protokolant Karolina Bujko - Rodzińska

po rozpoznaniu w dniu 23 maja

sprawy przeciwko A. B.

córki D. i T. zd. M.

ur. (...) w K.

obwinionej o to, że:

w dniu 23 marzec 2018r. ok. godz. 20:50 w J. ul. (...), tj., na drodze publicznej, prowadziła samochód marki D. (...) o nr rej. (...), znajdując się w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu w postaci metaamfetaminy w stężeniu 40,4ng/ml, amfetaminy w stężeniu poniżej 10ng/ml, (...) w stężeniu 1,30 ng/ml i karboksy - (...) w stężeniu 9,2ng/ml w pobranej próbce krwi, które to substancje mają oddziaływanie na układ nerwowy jak alkohol w stężeniu w zakresie 0,2-0,5 promila.

tj. o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

I.  uznaje obwinioną A. B. za winną popełnienia czynu opisanego w części wstępnej wyroku, tj. wykroczenia z art. 87 § 1 kw i za to na podstawie art. 87 § 1 kw wymierza jej karę grzywny w wysokości 1000 (jednego tysiąca) złotych;

II.  na podstawie art. 29 § 1 i § 3 kw w zw. z art. 87 § 1 i 3 kw orzeka w stosunku do tej obwinionej środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 (jednego) roku;

III.  na podstawie art. 29 § 4 kw na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zalicza tej obwinionej okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 23 marca 2018r. do dnia 28 marca 2018 r. ;

IV.  na podstawie art. 29 § 3 kw nakłada na obwiniona A. B. obowiązek złożenia posiadanego prawa jazdy do właściwego Wydziału Komunikacji niezwłocznie po uprawomocnieniu się tego wyroku;

V.  na podstawie art. 82 § 3 kpow na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza tej obwinionej okres jej zatrzymania w dniu 23 marca 2018r. od godz. 21:00 do godz. 22:25, przyjmując że jeden dzień zatrzymania jest równoważny grzywnie w wysokości 200 zł ;

VI.  na podstawie art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 119 kpow, zwalnia obwinioną od ponoszenia kosztów postępowania w niniejszej sprawie, obciążając nimi Skarb Państwa i nie obciąża jej opłatą sądową.

- 1 -

Sygn. akt II W 287/19

UZASADNIENIE

W wyniku przewodu sądowego ustalono następujący stan faktyczny.

W dniu 23 marca 2018r obwiniona A. B. spożyła pewną ilość narkotyków w postaci amfetaminy i innych. Krótko przed godziną 20.50 tego samego dnia zasiadła ona za kierownicą samochodu D. (...) nr rej. (...) i prowadziła ten pojazd poprzez J.. Ok godz. 20.50 została zatrzymana do kontroli na ul. (...) w J. przez funkcjonariuszy policji K. w J..

Dowód:

- wyjaśnienia obwinionej A. B. k. 28-30

- zeznania świadka funkcjonariusza policji P. Z. k. 24-26, 36

- policyjna notatka urzędowa k. 6.

Ponieważ obwiniona zachowywała się nerwowo i agresywnie, oczy miała szkliste i nie reagowały na światło, zaś obwiniona oświadczyła że w ostatnim okresie paliła marihuanę i zażywała amfetaminę, poddano ją badaniu narkotestem, a także pobrano krew do badania. Narkotest zabarwił się, wskazując na obecność narkotyków. Również badanie krwi wykazało ich obecność- metaamfetaminę w stężeniu powyżej ,4 ng/m, amfetaminy w stężeniu powyżej 10 ng/ml, (...) w stężeniu 1,30 ng/ml i karboksy - (...) w stężeniu 9,2 ng/ml (w pobranej próbce krwi), które to substancje mają oddziaływanie na układ nerwowy jak alkohol w stężeniu w zakresie 0,2- 0,5 promila.

Dowód:

- zeznania świadka P. Z. k. 24-26, 36

- opinia toksykologiczna k. 15-17

- protokół użycia testera narkotykowego k. 9

- policyjna notatka urzędowa k. 6.

Obwiniona A. B. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Nie złożyła przy tym szczegółowych wyjaśnień. Obwiniona mimo prawidłowego wezwania nie stawiła się na rozprawę i nie usprawiedliwiła swojej nieobecności, w związku z czym Sąd rozpoznał sprawę w trybie zaocznym.

Sąd stwierdził co następuje;

W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd dał wiarę wyjaśnieniom obwinionej, przyznającej się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Za jej sprawstwem i winą przemawiają bowiem również inne dowody w sprawie, a w tym zeznania interweniującego funkcjonariusza policji P. Z., a także wynik badań toksykologicznych krwi obwinionej, użycia narkotestu oraz policyjna notatka urzędowa. W trakcie interwencji, obwiniona oświadczyła przed P. Z., że krótko przed zatrzymaniem paliła marihuanę i zażywała narkotyki. W świetle wszystkich powołanych wyżej dowodów i okoliczności należało uznać, że sprawstwo i wina obwinionej A. B. w zakresie zarzucanego jej czynu nie budzą wątpliwości.

Dokonując oceny wiarygodności występującego w sprawie świadka- Sąd stwierdził co następuje; P. Z. jest funkcjonariuszem publicznym, policjantem. Krytycznego dnia wykonywał on jedynie swoje rutynowe obowiązki służbowe i brak jest podstaw do kwestionowania jego wiarygodności i rzetelności.

Za w pełni wiarygodne i przekonywujące Sąd uznał dowody z dokumentów publicznych. Brak jest podstaw do kwestionowania ich wiarygodności i rzetelności.

Obwiniona A. B. działaniem swoim wyczerpała ustawowe znamiona wykroczenia z art. 87 § 1 kw. W dniu 23 marca 2018r bowiem ok. godz. 20.50 w J. ul. (...), tj. na drodze publicznej, prowadziła samochód marki D. (...) o nr rej. (...), znajdując się w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu w postaci metaamfetaminy w stężeniu 40,4 ng/ml, amfetaminy w stężeniu poniżej 10ng/ml, (...) w stężeniu 1,30 ng/ml i karboksy – (...) w stężeniu 9,2 ng/ml w pobranej próbce krwi, które to substancje mają oddziaływanie na układ nerwowy jak alkohol w stężeniu w zakresie 02-05 promila.

Jako okoliczności obciążające dla A. B. Sąd uwzględnił wysoki stopień szkodliwości społecznej zarzucanego jej czynu, przejawiający się nagminnością tego rodzaju wykroczeń tak na tutejszym terenie jak i w skali całego kraju. Ponadto obwiniona na przestrzeni stosunkowo krótkiego okresu czasu była kilkakrotnie karana sądownie za wykroczenia drogowe.

Jako okoliczności łagodzące dla obwinionej Sąd uwzględnił jej stosunkowo młody wiek oraz to, że posiada ona na utrzymaniu kilkumiesięczne dziecko. Mając na względzie wszystkie powyższe okoliczności Sąd uznał, że właściwą karą zasadniczą dla A. B. będzie kara grzywny. Za współmierną dostosowaną do stopnia zawinienia i szkodliwości społecznej czynu oraz możliwości majątkowych A. B. Sąd uznał grzywnę w kwocie 1000 zł. Kara w takiej właśnie wysokości spełni swoją odpowiednią rolę społeczną. Za współmierny, dostosowany do stopnia zawinienia i szkodliwości społecznej czynu Sąd uznał (obligatoryjny) środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym. Za właściwy, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy i wysokość zawartości narkotyków w organizmie Sąd uznał środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 roku. Środek karny pod taką postacią i w takiej wysokości spełni swoją odpowiednią role społeczną. W oparciu o przepis art. 29 § 3 kw Sąd nałożył na obwinioną obowiązek zwrotu prawa jazdy do stosownego organu, w dniu 28.03.2018r policja zwróciła jej posiadane prawo jazdy.

Orzeczenie o kosztach Sąd wydał w oparciu o przepis art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 119 kpow.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Kościarz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Grzebień
Data wytworzenia informacji: