Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 915/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2020-02-13

Sygn. akt II K 915/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13 lutego 2020r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący Sędzia Wojciech Grzebień

Protokolant Karolina Bujko - Rodzińska

po rozpoznaniu w dniach 22.10.2019r., 26.11.2019r., 04.02.2020r.

A. R. (1)

Syna R. i M. zd. S.

urodzonego (...) we L.

oskarżonego o to, że:

1.  w dniu 13 października 2018r. w J. woj. (...) przy ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z G. R. (1) dokonał kradzieży z włamaniem w ten sposób, że po uprzednim wyłamaniu zamykanego na klucz korka wlewu paliwa w baku zaparkowanego ciągnika siodłowego marki I. nr rej. (...) za pomocą węża dokonał zaboru oleju napędowego do przygotowanych plastikowych baniaków w ilości 100 l o wartości 525 zł czym działał na szkodę (...) z siedziba w K.

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k.

2.  W dniu 13 października 2018r. w J., woj. (...), przy ulicy (...) działając wspólnie i w porozumieniu z G. R. (1) dokonał kradzieży z włamaniem, w ten sposób, że po uprzednim pokonaniu w nieustalony sposób zamkniętego na zamek korku wlewu paliwa w baku zaparkowanego ciągnika siodłowego marki (...) nr rej. (...) za pomocą węża dokonał zaboru oleju napędowego do przygotowanych plastikowych baniaków w ilości 70 l o wartości 372 zł, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. N. nr (...)

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k.

G. R. (1)

Syna R. i M. zd. S.

urodzonego (...) we L.

oskarżonego o to, że:

3.  W dniu 13 października 2018 r. w J., woj. (...), przy ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z A. R. (1) dokonał kradzieży z włamaniem, w ten sposób, że po uprzednim wyłamaniu zamykanego na klucz korka wlewu paliwa w baku zaparkowanego ciągnika siodłowego marki I. nr rej. (...) za pomocą węża dokonał zaboru oleju napędowego do przygotowanych plastikowych baniaków w ilości 100 1 o wartości 525 zł, czym działał na szkodę (...) z siedziba w K.

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k.

4.  W dniu 13 października 2018 r. w J., woj. (...), przy ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z A. R. (1), dokonał kradzieży z włamaniem, w ten sposób, że po uprzednim pokonaniu w nieustalony sposób zamkniętego na zamek korku wlewu paliwa w baku zaparkowanego ciągnika siodłowego marki (...) nr rej. (...) za pomocą węża dokonał zaboru oleju napędowego do przygotowanych plastikowych baniaków w ilości 70 l o wartości 372 zł, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. N. nr (...)

to jest o czyn z art. 279 k.k.

5 .W dniu 13 października 2018 r. w J., woj. (...) na ul. (...) prowadząc w ruchu lądowym pojazd marki (...) o nr rejestr. (...) nie zatrzymał niezwłocznie pojazdu i kontynuował jazdę pomimo wydania przez funkcjonariuszy policji poruszających się pojazdem służbowym polecenia zatrzymania pojazdu przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych

to jest o czyn z art. 178b k.k.

I.  oskarżonego A. R. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynów opisanych w pkt 1 i 2 części wstępnej wyroku, przy czym ustala, iż czyny te stanowią ciąg przestępstw w rozumieniu art. 91 § 1 k.k. tj. występku z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. przy przyjęciu, iż zarzucanych mu czynów dopuścił się działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  oskarżonego G. R. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt 5 części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 178b k.k. i za to na podstawie art. 178b k.k. i przy zastosowaniu art. 37a k.k. wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w skali miesięcznej;

III.  uniewinnia oskarżonego G. R. (1) od popełnienia czynów opisanych w pkt 3 i 4 części wstępnej wyroku;

IV.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu A. R. (1) okres jego zatrzymania w dniu 17.10.2018r. od godz. 07:30 do godz. 12:10 przy czym przyjmuje, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

V.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia obydwu oskarżonych od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 915/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3 – 8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

2. 

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

1.1.1

G. R. (1)

Pkt. 5 z a/o

Prowadzenie przez oskarżonego G. R. pojazdu marki (...) o nr rej. (...) w dniu 13.10.2018r. w J. na ul. (...). Nie zatrzymanie się do kontroli drogowej przez oskarżonego G. R., pomimo wydania w tym zakresie polecenia przez funkcjonariuszy policji. Obecność współoskarżonego A. R. (1) przy tym zdarzeniu.

Wyjaśnienia oskarżonego A. R. k. 31-32, 132-133,

Zeznania świadka K. W. (1) k. 88-89, 215

Zeznania świadka B. S. (1) k. 91-92

Policyjne notatki urzędowe k. 1, 2

1.1.2

G. R. (1)

Pkt. 3 z a/o

Obecność oskażonego G. R. w samochodzie marki (...) o nr rej. (...) niedaleko miejsca kradzieży z włamaniem paliwa z ciągnika siodłowego I. nr rej. (...) w dniu 13.10.2018r. w J. przy ul. (...)

- wyjaśnienia współoskarżonego A. R. k. 31-32, 132-133

- częściowe zeznania świadków K. W. k. 88-89, 215, B. S. k. 91-92,

- częściowo policyjne notatki urzędowe k. 1,2

1.1.3

G. R. (1)

Pkt. 4 z a/o

Obecność oskarżonego G. R. w samochodzie marki (...) o nr rej. (...) niedaleko miejsca kradzieży paliwa z samochodu marki (...) nr (...) przy ul. (...)

-wyjaśnienia współoskarżonego A. R. k. 31-32, 142-133

- częściowe zeznania świadków K. W. k. 88-89, 215, B. S. k. 91-92

- częściowe notatki policyjne k. 1,2

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

1.2.2

G. R. (1)

Pkt. 3 z a/o

Udział oskarżonego G. R. w kradzieży z włamaniem paliw z ciągnika I. o nr rej (...)

Twierdzenia oskarżonego A. R. złożone przed Sądem, że oskarżony G. R. nie był obecny niedaleko miejsca zdarzenia z dnia 13.10.2018r. dot. kradzieży paliwa z ciągnika I.;

Twierdzenia współoskarżonego A. R. złożone przed Sądem, że na dzień 13.10.2018r. oskarżony G. R. przebywał poza granicami Polski.

Związany z tym wyjaśnieniem A. R. dokument w postaci zaświadczenia w j. niemieckim (kserokopia dokumentu bez tłumaczenia polskiego);

Odnalezienie przez policję karty pamięci z telefonu oskarżonego G. R. w porzuconym pojeździe (...) w dniu 13.10.2018r.

- wyjaśnienia współoskarżonego A. R. k. 31-32, 132-133,

- wyjaśnienia oskarżonego G. R. k. 141-142, 210

- wyjaśnienia współoskarżonego A. R. k. 31-32, 132-133,

- wyjaśnienia oskarżonego G. R. k. 141-142, 210

k. 208

dowody zabezpieczone w spawie

1.2.3

G. R. (1)

Pkt. 4 z a/o

Udział oskarżonego G. R. w kradzieży z włamaniem paliw z ciągnika (...) o nr rej (...)

Twierdzenia oskarżonego A. R. złożone przed Sądem, że oskarżony G. R. nie był obecny niedaleko miejsca zdarzenia z dnia 13.10.2018r. dot. kradzieży paliwa z ciągnika (...);

Twierdzenia współoskarżonego A. R. złożone przed Sądem, że na dzień 13.10.2018r. oskarżony G. R. przebywał poza granicami Polski.

Związany z tym wyjaśnieniem A. R. dokument w postaci zaświadczenia w j. niemieckim (kserokopia dokumentu bez tłumaczenia polskiego);

Odnalezienie przez policję karty pamięci z telefonu oskarżonego G. R. w porzuconym pojeździe (...) w dniu 13.10.2018r.

- wyjaśnienia współoskarżonego A. R. k. 31-32, 132-133,

- wyjaśnienia oskarżonego G. R. k. 141-142, 210

- wyjaśnienia współoskarżonego A. R. k. 31-32, 132-133,

- wyjaśnienia oskarżonego G. R. k. 141-142, 210

k. 208

222222 22 2222222222OCena DOWOdów 2

3. 

2.1  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

3.1. 

Wskazać L.p. odnoszącą się
do faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu.

2.1.1- czyn 5 z a/o

Wyjaśnienia współoskarżonego A. R. złożone w postepowaniu przygotowawczym

Przekonywujące wyjaśnienia współoskarżonego A. R. z postepowania przygotowawczego. A R. wyjaśnił tam, że G. R. prowadził pojazd (...) nr rej. (...) po dokonaniu przestępstw kradzieży z włamaniem w dniu 13.10.2018 przez A. R. z ciągników I. i (...).Przypisanie waloru wiarygodności przez Sąd wyjaśnieniom A. R. z postęp. przygotowawczego,z uwagi na ich spontaniczność i brak powodów do wyjaśniania w tym zakresie nieprawdy.

2.1.1-czyn 5 z a/o

Policyjne notatki urzędowe

Notatki te potwierdzają pierwotną wersję oskarżonego A. R., że oskarżony G. R. kierował pojazdem (...) po dokonaniu przez A. R. kradzieży z włamaniami paliwa z ciągników I. i (...). Dokumenty te mają charakter przekonywujący i zostały stworzone przez organ publiczny. Z dowodami tymi korespondują zeznania świadków K. W. i B. S..

2.1.1-czyn 5 z a/o

Zeznania świadków K. W. i B. S.

Zeznania tych świadków spójne, logiczne, konsekwentne. Korenspondujące z innymi dowodami w sprawie w zakresie czynu 5 z a/o, a w tym policyjnymi notatkami urzędowymi i wyjaśnieniami A. R. z postępowania wyjaśniającego.

2.2.1- Czyn 3 z a/o

Karta pamięci z telefonu komórkowego oskarżonego G. R. odnaleziona w porzuconym pojeździe (...) w dniu 13.10.2018r.

Uznanie przez Sąd, że oskarżony G. R. przebywał niedaleko miejsca popełnienia czynu 3 z a/o, ale brak jest jakichkolwiek dowodów na jego udział w tym przestępstwie.Nie rozpoznał go żaden ze świadków biorących udział w sprawie, nie wskazał go współoskarżony A. R. jako współsprawcy. Obecność karty pamięci oskarżonego G. R. w pojeździe (...) nie stanowi dowodu, że brał on udział w dokonaniu czynu z pkt. 3 a/o

2.2.2- czyn 4 z a/o

Karta pamięci z telefonu komórkowego oskarżonego G. R. odbaleziona w porzuonym pojeździe (...) w dniu 13.10.2018r.

Uznanie przez Sąd, że oskarżony G. R. przebywał niedaleko miejsca popełnienia czyny 4 z a/o, ale brak jest jakichkolwiek dowodów na jego udział w tym przestępstwie.Nie rozpoznał go żaden ze świadków biorących udział w sprawie, nie wskazał go współoskarżony A. R. jako współsprawcy.Obecność karty pamięci oskarżonego G. R. w pojeździe (...) nie stanowi dowodu, że brał on udział w dokonaniu czynu z pk. 4 a/o

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz
niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

3.2. 

Wskazać L.p. odnoszącą się do faktu z pkt 1

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu.

2.2.1- Czyn 5 z a/o

Wyjaśnienia oskarżonego G. R., że w chwili zaistnienia zarzucanych mu czynów z pkt. 3,4 i 5 przebywał poza granicami Polski

Wyjaśnienia oskarżonego G. R. sprzeczne z wyjaśnieniami oskarżonego A. R. w tym zakresie. Z pierwotnych wyjaśnień A. R. wynika, że oskarżony G. R. znajdował się niedaleko miejsca obydwu kradzieży z włamaniami i kierował pojazdem (...) nr rej. (...) po dokonaniu przez A. R. dwóch przedmiotowych kradzieży z włamaniami. Jednakże w zakresie czynów 3 i 4 z a/o brak dowodów na sprawstwo i winę współoskarżonego G. R..

2.2.2- czyn 5 z a/o

Wyjaśnienia oskarżonego A R., że w chwili zaistnienia zarzucanych G. R. czynów 3, 4 i 5 z a/o, oskarżony G. R. przebywał poza granicami Polski

Wyjaśnienia oskarżonego A. R. złożone przed Sądem w zakresie czynu 5 z a/o a także co do nieobecności G. R. niedaleko miejsca dwóch kradzieży z włamaniem sprzeczne z jego pierwotnymi wyjaśnieniami złożonymi w postępowaniu przygotowawczym, w których twierdził, że G. R. kierował w dniu 13.10.2018r pojazdem (...), po tym jak oskarżony A. R. dokonał kradzieży z włamaniem. Z podanych wcześniej względów Sąd w zakresie czynu 5 z a/o dał wiarę wyjaśnieniom złożonym przez A. R. w postępowaniu przygotowawczym. Nieprzekonywująca dla Sądu argumentacja w wyjaśnieniach złożonych przed Sądem, że pierwotnie twierdził, iż G. R. siedział z nim razem w samochodzie (...), kierował pojazdem, gdyż policjant nie dawał wiary A. R., że był on sam w pojeździe (...)

2.2.3- czyn 3 i 4 z a/o

Obecność karty pamięci telefonu G. R. w samochodzie (...) po jego porzuceniu

Obecność karty pamięci oskarżonego G. R. w porzuconym pojeździe (...) nie może stanowić dowodu na jego sprawstwo w zakresie czynów z pkt. 3 i 4 z a/o. jest dowodem, w powiązaniu z innymi, wcześniej powołanymi dowodami na jego sprawstwo w zakresie cztnu 5 z a/o

2.2.4- czyn 3 i 4 z a/o

Zeznania świadków S. K. i M. H.

Zeznania tych świadków nieistotne dla przypisania oskarżonemu G. R. żadnego z zarzucanych mu czynów. Świadkowie ci nie rozpoznali sprawcy.

2.2.5- Czyn 3, 4 i 5 z a/o

Kserokopia zaświadczenia w j. niemieckim (kserokopia dokumentu bez tłumacenia)

Dokument nieorginalny, kserokopia bez

tłumaczenia na j. polski- brak walorów

pełnego dowodu w sprawie

4. 

3.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

5. 

Wskazać punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu.

Przy każdym czynie wskazać oskarżonego.

3.1 Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem- czyn 5 z a/o

Pkt. 2 z części dyspozycyjnej wyroku

Oskarżony G. R. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej.

Oskarżony G. R. w miejscu i czasie wskazanym w pkt. 5 a/o kierując w ruchu lądowym opisanym w a/o samochodem nie zatrzymał niezwłocznie pojazdu i kontynuował jazdę pomimo wydania przez funkcjonaiuszy policji poruszających się pojazdem służbowym polecenia zatrzymania pojazdu przy użyciu sygnałów dziwiękowych i świetlnych. Naruszenie przez to dyrektywy art. 178bkk

3.5  Uniewinnienie - dot. czynów 3 i 4 z a/o

Pkt. 3 z części dyspozycyjnej wyroku

Oskarżony G. R. (1)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia.

Brak dowodów na sprawstwo i winę oskażonego G. R. w zakresie tych dwóch czynów ( dowody przeanalizowane wcześniej). Brak dowodów na gto, że oskarżony G. R. brał udział w którymkolwiek zarzucanym mu kradzieży z włamaniem. Świadkowie nie rozpoznali go jako sprawcę. Współoskarżony A. R. konsekwentnie przeczył jego udziałowi w tych przestępstwach. Również karta pamięci, znaleziona w pojeździe (...) nie jest dowodem na sprawstwo G. R. w zakresie czynów 3 i 4 z a/o. brak również innych doodów na sprawstwo G. R. w zakresie czynów 3 i 4 z a/o

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

6. 

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia
z wyroku.

Wskazać punkt
z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu.

Przytoczyć okoliczności.

Oskarżony G. R. (1)

Pkt. 2 części dyspozycyjnej wyroku-kara zasadnicza

Pkt. 2 wyroku-kara zasadnicza

a)  Okoliczności obciążające-Wysoki stopień szkodliwości społecznej czyny opisanego w pkt. 5 a/o, przejawiający się nagminnością tego typu przestępstw tak na tutejszym terenie jak i w skalicaego kraju

- uprzednia sądowa karalność tego oskarżonego;

b) okoliczności łagodzące – stosunkowo młody wiek tego oskarżonego,

- posiadanie przez niego na utrzymaniu małoletniego dziecka;

W świetle wszystkich powyższych okoliczności uznanie przez Sąd, że biorąc pod uwagę stopień zawinienia sprawcy i szkodliwości społecznej czynu 5 z a/o współmiernym będzie wymierzenie temu oskarżonemu przy zastosowaniu art. 37a kk kary 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonyania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcnym

5. Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

7. 

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia
z wyroku.

Wskazać punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu.

Przytoczyć okoliczności.

Oskarżony G. R. (1)

Pkt. 4 części dyspozycyjnej wyroku

Pkt. 4 części dyspozycyjnej wyroku

Zaliczenie w oparciu art. 63 § 1 kk okresu zatrzymania tego oskarżonego na poczet kary ograniczenia wolności

7. KOszty procesu

7. 

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia z wyroku.

Przytoczyć okoliczności.

Oskarżony G. R. (1)

Pkt. 5 części dyspozycyjnej wyroku

Zwolnienie przez Sąd G. R. z kosztów postępowania w sprawie z uwagi na trudną sytuację materialną tego oskarżonego

8.Podpis

8. 

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grzegorz Kosowski
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Wojciech Grzebień
Data wytworzenia informacji: